热门标签

game Đánh bạc(www.vng.app):金科回复深交所关注函:不存在大额计提资产减值准备的情形,累计完成近286亿元有息负债展期

时间:1个月前   阅读:26

game Đánh bạc(www.vng.app):game Đánh bạc(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game Đánh bạc(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game Đánh bạc(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

金科回复深交所关注函:不存在大额计提资产减值准备的情形,累计完成近286亿元有息负债展期

每日经济新闻 2023-02-08 09:35:44

◎截至2023年1月末,金科股份累计完成285.77亿元有息负债的展期工作,已成立专项工作小组,正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持;各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金、金融机构配套资金额度超20亿元,其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司,一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

每经记者 陈利    每经编辑 魏文艺    

“公司2022年末主要存货所在区域房地产销售额均出现了不同程度的大幅下滑,公司在进行存货减值测试时,综合考虑了市场情况、项目自身定位及历史销售单价等因素影响,不存在集中大额计提资产减值准备的情形。”

2月7日晚间,针对此前深交易所对其2022年业绩预告发出的关注函涉及的问题,金科股份(SZ000656,股价1.99元,市值106.26亿元)一一进行了核查和确认后,给出了回复。

 

计提减值准备符合相关规定

1月31日,金科股份发布2022年度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润预计亏损95亿-190亿元,扣除非经常性损益后的净利润亏损92亿-187亿元。金科股份表示,报告期内,受多地新冠疫情频发、行业政策持续调控及现金流安排等多重负面因素影响,公司整体结转收入规模和毛利润同比出现大幅下降;与此同时公司管理层根据当前情况,基于谨慎性原则对存在减值迹象的资产计提减值准备。

在关注函中,深交所要求金科股份说明各项资产减值准备计提的具体情况及主要测算过程。

对此,金科股份回复表示,公司2021年年末计提的存货跌价准备的余额为31亿元,系公司严格按照存货跌价准备计提的原则执行的结果,且该结果经年审会计师事务所审计确认。

2022年末,金科股份主要存货所在区域集中在重庆、济南、贵阳、郑州、成都、长沙、广州、武汉、天津、绍兴等城市。根据克而瑞数据,这其中绝大部分城市在2022年的房地产销售额均出现不同程度的大幅下滑,基于此,金科股份在2022年度计提的存货跌价准备金额约为-100亿元至-150亿元。

金科股份表示,在进行存货减值测试时,严格按照存货跌价准备计提的原则,综合考虑上述市场情况、项目自身定位及历史销售单价等因素影响,基于谨慎性原则对存在减值迹象的存货计提跌价准备,报告期内的资产减值准备计提合理,符合《企业会计准则第1号—存货》的相关规定,不存在报告期内集中大额计提资产减值准备的情形。

有息负债规模减少121.95亿元

至于2022年度非经常性损益相关项目的预计金额及具体情况,金科股份回复称,2022年度公司初步预计投资性房地产公允价值变动损益金额在-5亿元到-15亿元范围内;非流动性资产处置损益主要系处置各类长期股权投资产生的投资损益,除一至三季度已披露的各项目股权处置收益外,四季度影响较大的为公司处置子公司金科智慧服务集团股份有限公司22%股权的影响。

金科股份表示,未将向联营合营企业、控股公司外部股东方收取的资金利息收入列为非经常性损益。

针对深交所和外界普遍关注的债务问题和公司偿付能力,金科股份也在回复函中进行了详细说明。

截至2023年1月末,金科股份合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元,较2021年末减少121.95亿元;其中一年内到期的有息负债余额为375.51亿元,一年内到期有息负债余额中银行贷款137.12亿元,非银行金融机构贷款176.92亿元,一年内到期有息负债余额中债券类融资61.47亿元。

金科股份一年内到期有息负债余额情况 来源:金科股份公告

有关公司流动性情况,金科股份表示,截至2022年三季度末,公司经营活动产生的现金流量净额持续为正,但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响,公司2022年三季度末货币资金余额降至166.07亿元,较上年初减少约123.01亿元。

但受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响,金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎,对项目资金监管加强,公司可自由动用货币资金减少。公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致部分债务未能如期偿还。

在回复函中,金科股份表示,截至2023年1月末,公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作,已成立专项工作小组,正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持;各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金、金融机构配套资金额度超20亿元,其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司,一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

【每经房产原创,喜欢请关注微信号Real-estate-Circle】

封面图片来源:视觉中国-VCG211101835839

上一篇:Kèo bóng đá(www.vng.app):官宣!中国足协重大调整,球迷欢呼声一片,中超中甲迎来全新变革

下一篇:足球博彩分析(www.hg8080.vip):国际乒联2月7日世界排名,樊振东孙颖莎第一,蒯曼位列26名

网友评论